Sốc – Độc – Lạ

    Mới nhất
    Kỳ quặc nơi cấm phụ nữ được đẻ Kỳ quặc nơi cấm phụ nữ được đẻ
    T6, 03 / 2019 12:12 chiều
    Sinh con trong làng được coi như một điều cấm kỵ. Vì vậy, phụ nữ sắp đến ngày sinh sẽ được đưa đến một ngôi làng hoặc thị trấn lân cận. Họ buộc phải s[...]