Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi – Đất anh hùng giàu nhân nghĩa Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi – Đất anh hùng giàu nhân nghĩa
Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) là nơi có nhiều cộng đồng dân cư tự bỏ tiền xây dựng nhiều nhà truyền thống để thờ phụng tiền hiền, liệt sĩ và giáo dục cháu con truyền thống anh hùng. Ngày 20-12 vừa qua, xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi – nơi bác sĩ- liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng một [...]