T3, 08 / 2019 3:26 chiều | tdat

Theo TTCP, kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý về quyết định đầu tư, phê duyệt dự án và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu cho thấy một số tồn tại.  Cụ thể, 4 dự án bị TTCP “bêu” tên gồm: Dự án (DA) đường Điện Biên phủ kéo dài; DA cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa; DA Khu đô thị – Du lịch- Văn hóa- Thể thao hồ Phú Hòa; DA Xây dựng cấp bách kè chống sạt lỡ và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thành. 

Thi công DA khi chưa đủ hồ sơ pháp lý

Thông báo KLTT cho biết: Đối với 2 DA đường Điện Biên phủ kéo dài và DA cải tạo, nâng cấp  hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức mời gọi đầu tư theo hình thức BT, kết quả duy nhất nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (TĐ Phúc Lộc) tham gia.

Trên cơ sở đó, ngày 1/7/2014, UBND tỉnh có văn bản giao cho TĐ Phúc Lộc là nhà đầu tư thực hiện 2 DA nói trên. Đồng thời tỉnh cũng giao dự án khai thác quỹ đất là dự án Khu đô thị – Du lịch- Văn hóa- Thể thao hồ Phú Hòa cho chủ đầu tư này triển khai cùng lúc.     

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, DA đường Điện Biên phủ kéo dài và DA cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa đã được triển khai nhưng UBND tỉnh vẫn chưa làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt DA Khu đô thị – Du lịch- Văn hóa- Thể thao hồ Phú Hòa để có quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư.

Cũng theo Thông báo KLTT, quá trình triển khai thực hiện DA, UBND TP. Quy Nhơn, Sở TN&MT chậm hoàn tất GPMB và làm các thủ tục trình UBND tỉnh bàn giao đất cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện DA. Ban quản lý DA thiếu quyết liệt trong việc xử lý vi phạm để nhà đầu tư đã tổ chức triển khai thi công một số công trình, hạng mục thuộc DA đường Điện Biên phủ kéo dài và DA cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa khi chưa có thiết kế- bản vẽ thi công, biện pháp thi công (TKBVTC) và Giấy phép xây dựng được duyệt là vi phạm về quy định về quản lý xây dựng.

Cũng theo cơ quan Thanh tra, ở các dự án này Nhà đầu tư chậm chậm lập các thủ tục điều chỉnh DA và TKBVTC – dự toán công trình để trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định; Chậm ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, GPMB, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi DA BT và Khu đô thị- Du lịch- Văn hóa- Thể thao hồ Phú Hòa và kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ; chưa làm thủ tục chuyển mục đích rừng phòng hộ (7,6 ha) thuộc hành lang an toàn lưới điện; chậm xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân, dẫn đến không có đât giao cho các hộ dân khiến họ không nhận tiền, gây ảnh hưởng đến tiến độ DA.

DA “vẽ” ra nhưng không thực hiện được

  Đáng chú ý, Thông báo KLTT cũng chỉ ra những bất cập gây lãng phí ngân sách và tài sản Nhà nước ở DA  Xây dựng cấp bách kè chống sạt lỡ và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thành (DA Hà Thành). 

Theo đánh giá của TTCP, DA này được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt với tổng mức đầu tư (sau khi được điều chỉnh) lên tới 3006 tỷ đồng ( rong đó, vốn ngân sách TW 90%, vốn Ngân sách địa phương 10%) là chưa đầy đủ căn cứ, cơ sở (không điều tra, khảo sát kỹ; không nghiên cứu quy hoạch, chưa được ngân sách TW bố trí vốn…) nên không triển khai được DA.

Cũng theo cơ quan quan này, DA không triển khai nhưng đã dùng ngân sách địa phương tạm ứng theo hợp đồng cho Tập đoàn Phúc Lộc số tiền 201 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn dư ứng 137 tỷ đồng, đã quá thời hạn phải hoàn khối lượng thanh toán 6 tháng nhưng chưa được thu hồi. 

 Đến cuối năm 2016, DA này được lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các sở ngành đề xuất, trình UBND tỉnh các hạng mục cần ưu tiên triển khai để phê duyệt. Theo đó, trước mắt chỉ triển khai trong phạm vi vốn hiện có của ngân sách với mức tối đa không quá 300 tỷ đồng. “Đến nay UBND tỉnh Bình Định chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh DA Hà Thành để làm cơ sở quyết toán DA”- TTCP nêu.

Để xảy ra các tổn tại này, theo TTCP trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Giám đốc các sở ngành của tỉnh này. TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ DA  Khu đô thị – Du lịch- Văn hóa- Thể thao hồ Phú Hòa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Chỉ đạo BQLDA NN&PTNT tỉnh Bình Định đôn đốc Tập đoàn Phúc Lộc triển khai thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán các công trình, hạng mục thuộc DA Hà Thành để thanh toán phần kinh phí đã tạm ứng. Trường hợp chưa có giá trị khối lượng thực hiện phải kiên quyết thu hồi vốn tạm ứng về ngân sách theo đúng quy định.

Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam

Source link

Bài viết cùng chuyên mục