XÃ HỘI

Mới nhất
PGS Phan Thị Hồng Xuân: Đề xuất mỗi nhà trang bị 1 LU nước chống ngập là “giải pháp tạm thời” PGS Phan Thị Hồng Xuân: Đề xuất mỗi nhà trang bị 1 LU nước chống ngập là “giải pháp tạm thời”
T7, 07 / 2019 8:46 sáng
PGS Xuân: Đề xuất lu nước này cũng đã được các chuyên gia JICA (Nhật Bản) nêu ra? Theo phản ánh của báo chí, trong phiên họp HĐND TP.HCM vào chiều 12/[...]